MH

Protokoll Mantalbeskrivning
Karlskrona Brukshundklubb 2008-10-04
Mentalbeskrivare Helene Edner